Psaní žádosti u maturitní písemky z němčiny – kein Problem!

Jedním z typů textů může u maturity z německého jazyka být i žádost německy. Tento slohový útvar si proto detailně rozebereme a ukážeme si, jak žádost napsat co nejlépe a ideálně tak, abychom získali vynikající hodnocení.

Co je to žádost?

Při psaní žádosti vždy někoho o něco žádáme, v našem případě písemně. Můžeme například někoho žádat o pomoc nebo o vysvětlení nebo například žádost o práci. Při psaní žádosti je nám vždy v zadání sděleno, o co budeme žádat, koho budeme žádat a jakým způsobem budeme žádat. Vždy je tedy důležité, prefektně zadání prostudovat, vžít se do situace a postupovat podle bodů zadání a každý bod správně rozpracovat.

ZADÁNÍ ŽÁDOSTI V PÍSEMNÉ PRÁCI U MATURITY Z NĚMČINY:

Představte si následující situaci: Pracujete v německé firmě a Váš nadřízený Vám zadal úkol, že máte jedním stejným e-mailem oslovit několik německých firem, aby Vám zaslali jejich nejnovější katalog produktů. Napište tedy žádost v rozsahu 60-70 slov, ve které:

  • stručně představíte sebe;
  • představíte firmu, ve které pracujete;
  • sdělíte, proč píšete.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat formální dopis v němčině?

ŽÁDOST NĚMECKY VZOR:

Guten Tag,

Mein Name ist Viktoria Krásná und ich bin aus der Firma Hotels-Berliner.de.

Hier in Berlin haben wir drei Hotels und wir möchten neue Businesspartners finden. Um die Parnerschaft zu beginnen, möchten wir Ihren neuesten Katalog ansehen. 

Könnten Sie uns bitte Ihren Katalog in .pdf Format senden, oder per Post schicken? Unsere Adresse ist: Hotels-Berliner.de, Unter den Linden 22, Berlin.

Vielen Dank,

Viktoria Krásná

ČTĚTE TAKÉ: Jak u maturity správně napsat pozvánku německy?

Proč naše vzorové vypracování žádosti německy získá vynikající hodnocení?

  • Dle zadání máme psát žádost do jiných firem, píšeme tedy formálně.
  • Dodržujeme zadání, rozpracováváme všechny tři body zadání (představujeme sebe, firmu, a žádáme o katalog formou slušné otázky)
  • Naše žádost má všechny formální náležitosti: oslovení, text žádosti, rozloučení  a podpis.
  • Náš text má požadovaný počet slov – nemáme aní méně, ani více slov, než je dáno zadáním.
  • Používáme očekávaná slovíčka, jako např. Firma, Businesspartners, finden, Partnerschaft, katalog, senden, schicken aj.) – za sovní zásobu tedy získáme maximální počet bodů.
  • Používáme očekávanou gramatiku, např. přítomný čas, otázky, správný slovosled, správné koncovky aj.

Mnoho úspěchů při psaní žádosti u maturity z německého jazyka přejeme všem maturantům! 🙂

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *