Ústní zkouška

ustni-zkouska-njÚstní zkouška je finální částí maturitní zkoušky z němčiny. K této poslední části státní maturity z německého jazyka přistupujete po tom, co se Vám podaří úspěšně absolvovat didaktický test z němčiny a úspěšně splněná je i písemná práce, tedy první dvě části maturity z NJ. U ústní zkoušky budete ukazovat, jak je na tom Vaše mluvení německy. Jak tedy zvládnout ústní zkoušku z němčiny co nejlépe?

Z jakých částí se v roce 2022 maturitní ústní zkouška z němčiny skládá?

Od roku 2021 si střední školy a gymnázia sami určují, jak bude maturitní ústní zkouška z němčiny vypadat. Zpravidla ale narazíte na části nebo úlohy, které se u ústní zkoušky z němčiny na většině škol neustále opakují. Každá část či úloha zpravidla prověřuje trochu jinou dovednost mluvení německy, je třeba tedy být ve střehu 🙂 Celá maturitní ústní zkouška z němčiny samozřejmě probíhá v německém jazyce.

Jak mohou vypadat jednotlivé části ústní zkoušky u státní maturity z německého jazyka?

  • PŘEDSTAVENÍ SE maturitní komisi a sdělení čísla maturitního pracovního listu se zadáním, které jste si vylosovali. Tato “nultá” část je pouze zahřívací částí, která není hodnocena.
  • OTEVŘENÉ OTÁZKY ZKOUŠEJÍCÍHO, které vždy souvisejí s jedním tématem. Podívejte se na otázky zkoušejícího k různým maturitním tématům:

Otázky Každodenní život | Otázky Práce | Otázky Vzdělávání
Otázky Charakter | Otázky Služby | Otázky Nakupování | Otázky Jídlo
Otázky Rodina | Otázky Prázdniny | Otázky Filmy
Otázky Společnost | Otázky Zdraví | Otázky Domácnost
Otázky Média | Otázky Cestování | Otázky Sport
Otázky Životní prostředí
| Otázky Doprava | Otázky Bydlení

  • POPIS OBRÁZKU – Na pracovním listě se může objevit obrázek z nějakého z maturitních témat z němčiny a zkoušející po vás může chtít ukázat, jak daný obrázek umíte co nejdetailněji německy popsat.
  • POROVNÁVÁNÍ OBRÁZKŮ – Stejně jako popisování obrázku se může na potítku na vašem pracovním listě objevit i dva či více obrázků a zkoušející po vás může chtít, abyste ukázali, jak umíte obrázky mezi sebou co nejdetailněji německy porovnat.
  • SAMOSTATNÉ MLUVENÍ – Během ústní zkoušky u maturity z němčiny se může na vašem pracovním listě objevit úloha, kde budete na nějaké maturitní téma po určitou dobu (například jednu či více minut) sami hovořit. Zkoušející vás bude buď pouze poslouchat, nebo vás třeba usměrní, ale mluvení německy bude především na vás.
  • KOMUNIKAČNÍ SITUACE, DIALOG – V zadání ústní zkoušky z němčiny se může objevit i úloha na vyřešení určité komunikační situace, ve které vždy vystupujete sami za sebe a zkoušející hraje nějakou roli (např. Vašeho kamaráda nebo učitele), přičemž musíte v této situaci dojít vždy k nějakému cíli daným zadáním. Abyste k cíli došli, projdete se zkoušejícím vždy několik bodů a na závěr shrnete, na čem jste se se ním/ní dohodli.

Jak vypadá příprava na potítku u němčiny?

Ústní zkouška z němčiny trvá celkem 15 minut a na její přípravu máte během maturity 15-20 minut, to vždy záleží na střední škole či gymnáziu, kde maturujete. Během přípravy pracujete s konkrétním zadáním ústní zkoušky, které si vylosujete a můžete si do tohoto zadání udělat jakékoliv poznámky, které během ústní zkoušky můžete použít. “Na potítku” máte k dispozici slovník a také další učební materiály, např. obrázky, mapy, úryvky textů apod. – to se také bude lišit podle typu školy, na které studujete. Nebojte se tedy zeptat svého učitele němčiny, který vám vše jistě rád vysvětlí 🙂