Písemná práce

pisemna-prace-nemcinaMaturitní písemná práce z němčiny je jednou ze tří částí státní maturity z německého jazyka (první částí je didaktický test, druhou částí písemná práce a třetí částí je ústní zkouška). Náročnost písemného projevu přibližně odpovídá úrovni B1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (zkr. SERR). Tato úroveň je od roku 2013 jedinou možnou úrovní, na které se dá státní maturita z německého jazyka skládat (do 2012 bylo ještě možné složit zkoušku na vyšší úrovni – B2 SERR).

CO JE DŮLEŽITÉ OBECNĚ O PÍSEMNÉ PRÁCI Z NJ VĚDĚT

V jednom maturitním zadání písemné práce se může objevit zpravidla jedna, nebo dvě části. Pokud se v zadání objeví pouze jedna část (například dopis kamarádovi), bude její rozsah vždy minimálně 200 slov německého textu. Pokud se objeví v jednom zadání dvě části (například dopis kamarádovi a krátký vzkaz), jedna část z těchto dvou bude zpravidla delší např. na 120-150 slov, a druhá bude kratší, například na 60-70 slov – tak, aby obě části v tomto zadání dohromady splnili podmínku minima 200 slov na jedno zadání.

Maturitní písemka z německého jazykaU maturitní písemné práce z NJ můžete očekávat následující slohové útvary, tedy typy textů: formální dopis, neformální dopis kamarádovi nebo motivační dopis, dalšími typy textů jsou článek, oznámení, pozvánka, charakteristika, e-mail, návod, vypravování, žádostvzkaz a popis. Každá slohovka má svá pravidla pro úspěšné napsání, rozlišuje se například formálnost, jak a kde vhodně použít nebo nepoužít odstavce, kde napsat oslovení, rozloučení a podpis, kde užít nadpis a kde napsat datum a kde tyto náležitosti vynechat. Vždy záleží na daném typu textu – jak daný slohový útvar napsat je klíčem k úspěchu u maturity z němčiny.

Typové zadání písemných prací – německý jazyk

PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2021

PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2020

PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2019

PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2018

PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2017

Písemné práce z německého jazyka 2016

Písemné práce z německého jazyka 2015

Písemné práce z německého jazyka 2014

Písemné práce z německého jazyka 2013

Písemné práce z německého jazyka 2012

Písemné práce z německého jazyka 2011

Písemné práce z německého jazyka 2010

Projděte si maturitní písemné práce i z dalších předmětů

Maturitní písemné práce z českého jazyka
Maturitní písemné práce z anglického jazyka
Maturitní písemné práce z ruského jazyka
Maturitní písemné práce z francouzského jazyka
Maturitní písemné práce ze španělského jazyka

Písemné práce z německého jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.