Didaktický test

didakticky-test-nemecky-jazykPrvní částí maturitní zkoušky z němčiny je didaktický test (po něm následuje písemná práce a ústní zkouška). V didaktickém testu z NJ maturant ukazuje, jak je na tom jeho dovednost poslechu v NJ a čtení.

POSLECH  NĚMECKÉHO JAZYKA

Pro někoho jednoduchá část státní maturitní zkoušky z němčiny, pro někoho možná ta nejtěžší. Osahuje 4 různé typy poslechových cvičení. U maturitního poslechu z německého jazyka u maturity není povolena práce se slovníkem.

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM U MATURITY Z NĚMČINY

Test čtení následuje bezprostředně po maturitním poslechu a testuje Vaší dovednost čtení v německém jazyce. Obsahuje několik různých typů cvičení. Vaším úkolem je daná cvičení přečíst a převážně propojit informace, které čtením získáváte. Pro někoho může být část čtení u maturity z NJ snadnou částí, pro někoho obtížnou. Čtení německy se však dá natrénovat. Během testu čtení není povoleno používat slovník.

Didaktický test u maturity z němčiny, jak ně něj?Součástí testu čtení s porozuměním je i jedno, úplně poslední cvičení, které jako jediné testuje to, jak je na tom Vaše německá gramatika. Je to jediné cvičení, které u státní maturity z NJ gramatiku přímo testuje – všech ostatním částí zkoušky je znalost gramatiky testována pouze jako jedno z mnoha kritérií hodnocení.

ZMĚNA: Za běžných okolností mají studenti na poslechový didaktický test 40 minut a na čtení s porozuměním 60 minut. Od roku 2021 však došlo k navýšení časového limitu o 10 minut – ze 100 minut na 110 minut (40 minut poslechový test, 70 minut čtení s porozuměním).

HODNOCENÍ DIDAKTICKÉHO TESTU Z NĚMČINY

Hodnocení od roku 2016

Za celý didaktický test z němčiny můžete od maturitního roku 2016 získat maximálně 95 bodů. Každá část nebo úloha má svou bodovou váhu uvedenou přímo v testu. Minimální hranice úspěšnosti pro projití testu je nastavena na 44 %, minimální bodový zisk pro úspěšné složení testu je tedy 42 bodů včetně. Poslechová část testu i část čtení s porozuměním se počítají dohromady a tvoří tak kompletní maturitní didaktický test z německého jazyka.

Hodnocení v maturitních ročnících 2010-2015

Z celého didaktického testu z němčiny z let 2010-2015 jste mohli získat 63 bodů, přičemž minimální hranicí pro úspěšně složený test z NJ byl zisk minimálně 44%, což v přepočtu znamená 28 bodů. Získali jste-li tedy minimálně 28 bodů u maturitního testu z němčiny, uspěli jste.

Didaktické testy – německý jazyk

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2024

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2023

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2022

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2021

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2020

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2019

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2018

DIDAKTICKÉ TESTY Z NĚMECKÉHO JAZYKA 2017

Didaktické testy z německého jazyka 2016

Didaktické testy z německého jazyka 2015

Didaktické testy z německého jazyka 2014

Didaktické testy z německého jazyka 2013

Didaktické testy z německého jazyka 2012

Didaktické testy z německého jazyka 2011

Didaktické testy z německého jazyka 2010

Stáhněte si didaktické testy státní maturity

Maturitní didaktické testy z češtiny
Maturitní didaktické testy z angličtiny
Maturitní didaktické testy z ruštiny
Maturitní didaktické testy z francouzštiny
Maturitní didaktické testy ze španělštiny
Maturitní didaktické testy z matematiky

Didaktické testy z německého jazyka publikovány s písemným souhlasem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV), další šíření a publikování materiálů oficiálního webu novamaturita.cz podléhá autorskému zákonu.