Jak napsat excelentní článek německy?

Velmi častým, téměř v každé druhé ostré maturitní písemné práci z němčiny vyskytující se typ textu je článek. Jak článek napsat tak, abychom v této části maturity nejen uspěli, ale i získali co nejvíce bodů v hodnocení?

ZADÁNÍ A VZOR VYPRACOVÁNÍ ČLÁNKU V NĚMČINĚ:
(ostré zadání z podzimního termínu 2013 u státní maturity z NJ)

Redakce německého studentského časopisu vyzvala své čtenáře, aby napsali článek o své střední škole. Téma vás zaujalo, a tak jste se rozhodl/a na výzvu reagovat. Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:

 • uvedete, proč jste si tuto školu vybral/a;
 • popíšete školu (např. poloha, budova, studijní zaměření školy);
 • napíšete, zda novým zájemcům o studium školu doporučujete, nebo
  nedoporučujete;
 • zdůvodníte, proč školu doporučujete, nebo nedoporučujete.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat excelentni dopis kamarádovi německy?

ČLÁNEK NĚMECKY VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ:

Gymnasium in Jablonec nad Nisou

Ich schreibe über dieses Gymnasium, weil ich diese Schule schon 8 Jahre besuche und ich möchte irgendwie sagen, wie ich das ganze Studium gern hatte und ich möchte diese Schule allen empfehlen.

Die Schule befindet sich in der Nähe von dem Zentrum, etwa 5 minuten. Es hat ein Hauptgebäude und einen neuen Sportplatz. Mann kann hier über allgemeine Wissenschafte, oder algemeinene Wischenschafte und Sport lernen.

Unser Gymnasium kann ich jeden Studenten empfehlen, weil die Qualität des Studiums sehr hoch ist, und die Lehrer sind freundlich und können die Studenten für das Leben gut vorbereiten. Ich muss sagen, dass ich ein bischen traurig bin, dass mein Studium langsam zum Ende geht.

Wenn ihr das Gymnasium in Jablonec nad Nisou auswählen, werdet ihr hier schöne Jahre, wie ich, verbringen.

ČTĚTE TAKÉ: Jak napsat perfektní email německy?

Proč naše vzorové vypracování získá vynikající hodnocení?

 • Podle zadání máme psát článek. Každý článek by měl obsahovat svůj název a text článku (rozdělen nejlépe na úvodní odstavec, několik odstavců podle bodů zadání a závěrečný odstavec). My tyto formální náležitosti ve vzorovém vypracování máme.
 • Píšeme ve formálním stylu, jedná se o článek do časopisu, ve kterém reprezentujeme svou domovskou školu.
 • Všechny čtyři body zadání v textu článku zmiňujeme a rozpracováváme, čímž perfektně plníme to, co je dáno zadáním.
 • Vzor článku má vhodnou grafickou stránku – nadpis je oddělen od ostatního textu vynecháním řádku, stejně jako odstavce.
 • Náš vzorový článek obsahuje počet slov, který je dán zadáním. Nemáme ani více, ani méně slov.
 • V textu píšeme pouze o věcech, které s týkají tématu podle zadání – neuvádíme žádné zbytečné “omáčky”.
 • Používáme takovou slovní zásobu, která se k danému tématu hodí a je očekávána, např. Gymnasium, sich befindet, empfehlen, Wischenschaft, Studenten, Studium, Qualität, atj.
 • Používáme vhodnou gramatiku, která je očekávána, např. přítomný čas, perfektum, správný slovosled, správné koncovky sloves, podstatných jmen, přídavných jmen, správné členy podstatných jmen atd.
 • Plníme zadání na jedničku 🙂

I Vám přejeme mnoho úspěchů u písemné práce maturitní zkoušky z němčiny, objeví-li se jako slohový útvar článek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *