Jak napsat oznámení německy a uspět u maturity?

Jak postupovat u maturity z němčiny při psaní slohového útvaru, který se nazývá oznámení? Jak si s tímto typem textu poradit a napsat jej tak, abychom z této části písemné práce získali co nejlepší, ne-li maximální možné hodnocení?

Co je to oznámení?

Píšeme-li oznámení, naším cílem je vždy někomu něco oznámit. Můžeme napříkald oznamovat, že se někde něco koná (mohu například organizovat večírek, a chci tento fakt oznámit svému kamarádovi, protože chci, aby o akci věděl). U písemné práce z němčiny u maturity je vždy přesně dáno zadáním, komu oznámení píšete, co oznamujete, a jakým způsobem máte oznamovat (body zadání). Klíčem úspěchu je zadání přečíst, vžít se do do dané situace a oznámení přesně podle jednotlivých bodů zadání napsat.

ZADÁNÍ OZNÁMENÍ V PÍSEMNÉ ČÁSTI MATURITY Z NĚMČINY:

V příštím týdnu na počest svých narozenin pořádáte večírek a chcete tuto skutečnost oznámit svým přátelům. Napište svým přátelům oznámení o večírku v rozsahu 60-70 slov, ve kterém:

  • oznámíte, o jaký typ akce se jedná;
  • uvedete detaily o akci;
  • požádáte přátele, aby se na akci dostavili.

ČTĚTE TAKÉ: Otázky zkoušejícího u ústní zkoušky u maturity z němčiny

VZOR OZNÁMENÍ NĚMECKY:

RADEKS GEBURTSTAGSFEIER

In der nächsten Woche wird Radek 18 Jahre alt und das ist ein guter Anlaß eine Party zu organisieren.

Wir werden viel Spaß haben. Die Party beginnt am Freitag um 15 Uhr in seinem Haus. DJ ist eingeladen und zum Trinken gibt es Fassbier. Die Eltern sind natürlich nicht zu Hause.

Nimm bitte etwas zum Trinken oder Essen mit, dein Partner kann natürlich auch kommen.

ČTĚTE TAKÉ: Co je od Vás očekáváno u didaktického testu z němčiny?

Proč naše vzorové vypracování oznámení získá vynikající hodnocení?

  • Podle zadání máme psát oznámení, a to také děláme.
  • Píšeme přátelům – oznámení tedy může být psáno neformálně (nepíšeme starostovi nebo řediteli školy).
  • Každé oznámení by mělo mít svůj nadpis a text oznámení (ve kterém se objeví všechny body zadání). Náš vzor tyto vlastni má.
  • Text splňuje požadavky na rozsah slov dané zadáním.
  • V textu je použita vhodná slovní zásoba – Woche, Anlaß, Party organisieren, Fassbier, Essen, Trinken atd.
  • Je použita očekávaná gramatika, pasiv, přítomný čas, infinitiv s zu atd.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *