Vzorově vypracovaná maturitní písemná práce z němčiny 2017

Prohlédněte si vzorové vypracování maturitní písemné práce z němčiny 2017, které se v ostrém jarním termínu maturit objevilo v zadání. V tomto roce si maturanti, kteří si vybrali německý jazyk lámali hlavy nad vypracováním článku v delší části písemné práce a neformálním e-mailem kamarádovi v druhé, kratší části maturitní písemky z němčiny.

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA – JARO 2017 – PRVNÍ ČÁST:

Redakce internetového německého studentského časopisu vyzvala své čtenáře, aby
napsali článek na téma:

„Mein Vorbild“.

Téma vás zaujalo, a tak jste se rozhodl/a na výzvu reagovat.

Napište článek v rozsahu 120–150 slov, ve kterém:

 • představíte osobu, která je vaším vzorem (jméno, věk, povolání, zájmy apod.);
 • popíšete danou osobu (vzhled, vlastnosti, chování apod.);
 • uvedete konkrétní příklad, co tato osoba udělala a/nebo čeho dosáhla;
 • vysvětlíte, proč je tato osoba vaším vzorem.

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMČINY NA JEDNIČKU, JARNÍ TERMÍN 2017 – PRVNÍ ČÁST:

Mein Vorbild

Mein Vorbild ist schon seit der Kindheit mein Opa Petr. Er ist jetzt 75 Jahre alt und arbeitet nicht mehr. Früher war er Maurer von Beruf, aber in seiner Freizeit widmete er sich vielen weiteren Tätigkeiten. Er spielte Klarinette und sang in einem Chor, er malte wunderschöne Bilder und war auch Jäger. Diese Aktivitäten sind ihm als Hobby bis heute geblieben.

Opa Petr ist ungefähr 175 cm groβ und hat eine schlanke, sportliche Figur. Er hat kurze graue Haare, blaue Augen und eine spitze Nase. Er ist freundlich, gerecht, ehhrlich und stets gut gelaunt. Wenn er kann, hilft er gern anderen Menschen.

Mein Groβvater ist auch sehr verantworlich und bringt seine Arbeit immer zu Ende. Er hat sein eigenes Haus gebaut und mit meiner Oma sechs Kinder gut erzogen.

Ich bewundere an meinem Groβvater seinen unendlichen Optimismus, seine Lebensstärke und Hilfsbereitschaft. Deshalb ist gerade er mein Vorbild.

Proč by vzorové vypracování první části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je zcela v souladu se zadáním první části písemné práce z němčiny.
 • Píšeme článek a dodržujeme téma dané zadáním.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání.
 • Text obsahuje požadovaný počet slov.
 • Text obsahuje nadpis a odstavce, v každém odstavci je rozpracováno jedno téma (jeden bod zadání).
 • Slovní zásoba je v požadované míře bohatosti.
 • Gramatika je na očekávané úrovni vzhledem k jednotlivým bodům zadání.
 • Text je napsán na odpovídající maturitní úrovni.

OSTRÉ ZADÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMECKÉHO JAZYKA – JARO 2017 – DRUHÁ ČÁST:

Město ve vašem regionu pořádá městské slavnosti.

Napište svému rakouskému kamarádu Robertovi e-mail v rozsahu 60–70 slov, ve kterém:

 • ho pozvete na městské slavnosti;
 • sdělíte základní informace o slavnostech (termín, místo, program apod.);
 • uvedete alespoň dva důvody, proč by měl Robert přijet;
 • požádáte ho o informaci, zda přijede.

VZOROVÉ VYPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PÍSEMNÉ PRÁCE Z NĚMČINY NA JEDNIČKU, JARNÍ TERMÍN 2017 – DRUHÁ ČÁST:

Hallo Robert,

ich möchte dich zum Stadtfest bei uns in Písek einladen.

Das Stadtfest findet vor dem Rathaus am 16. Juni ab 15 Uhr statt. Es gibt ein tolles Programm mit verschiedenen Wettbewerben und Konzerten.

Du solltest bestimmt kommen, denn es wird hier auch deine beliebte Gruppe Chinaski auftreten. Und natürlich würde ich dich sehr gerne nach langer Zeit wieder sehen!

Schreib mir bitte, ob du kommst.

Mit herzlichen Grüβen

Martin

Proč by vzorové vypracování druhé části získalo skvělé hodnocení?

 • Text je v souladu se zadáním.
 • Píšeme neformální e-mail.
 • Zmiňujeme a rozpracováváme všechny body zadání.
 • Text je psán v požadovaném rozsahu slov.
 • Text obsahuje odstavce (není striktně vyžadováno)
 • E-mail má korespondenční funkci, je tedy vyžadováno oslovení, rozloučení a podpis.
 • Slovní zásoba je dostatečně bohatá vzhledem k zadání.
 • Gramatické struktury odpovídají očekávání vzhledem k zadání této části písemné práce z němčiny.
 • Text neobsahuje chyby.
 • Text je na požadované maturitní úrovni.

ČTĚTE TAKÉ: Ústní zkouška u maturity z německého jazyka

1 komentář u “Vzorově vypracovaná maturitní písemná práce z němčiny 2017

 1. Dobrý den,

  je velký problém, když mám v prvním úkolu pouze 107 slov a v druhém úkolu pouze jeden důvod, proč by měl Robert přijet?

  Předem děkuji za odpověď

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *